ליבנית גדולה

שם לטיני Egretta alba
אורך 85 – 100 ס"מ
מוטת כנף 145 – 170 ס"מ
מזון דגים, דו-חיים, חרקים, יונקים קטנים
קינון מזרח אירופה
מתי נראה באגמון סתיו, חורף, אביב
איפה נראה יחידני, במים, בשדות
לינה על עצים

צילום: ליאור כסלו