Hebrow
English

 

 

לפי הנחיות משרד הבריאות פארק אגמון החולה סגור למבקרים עד להודעה חדשה !אגמון החולה סגור עד הודעה חדשה
אביב באגמון החולה
שעות פעילות האתר
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u