Hebrow
English

 

 

פארק אגמון החולה נפתח למבקרים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

יש להרשם מראש בטלפון 046817137



אגמון החולה נפתח למטיילים !!
שעות פעילות האתר
אביב באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u