Hebrow
English

ביקור פרס באגמון החולה

נשיא המדינה, שמעון פרס, הגיע לביקור בגליל העליון, והקדיש חלק ממנו גם לאגמון החולה.
יחד עם ילדים ערבים ויהודים הפריח פרס עוף דורס כסמל לחופש ולשיתוף למען הטבע.
  
 

פרס, ששמו הוא כשם אחד העופות הדורסים של ארצנו, התפעל ממראה עיניו בביקורו באגמון, וכמי שידוע בחזונו שלעיתים מרקיע שחקים, מצא את המילים הנכונות ביחס למה שראה ואמר: "שמחתי מאד להיות אורח של קק"ל באגמון החולה. אני מתפעל מכמות הציפורים ומיופיים. הלוואי שאנו,  בני האדם, היינו חופשיים כציפורים שעוברות ממקום למקום וממדינה למדינה ללא גבולות וללא צורך באשרות כניסה".                                                                        

צילום: דרור ארצי

 שעות פעילות האתר
אביב באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u