Hebrow
English

 

פרויקט העגורים בעמק החולה

מטרות פרויקט העגורים: מניעת נזקים בשטחי החקלאות וצמצום כמות האוכלוסייה החורפת בארץ,תוך שמירה על ערכי טבע (- ללא פגיעה פיזית בעגורים). 
פרויקט העגורים שומר על איזון עדין- על מנת שהעגורים ימשיכו בנדידה לאפריקה, יש לאפשר להם לנוח ולמלא את עתודות האנרגיה הדרושות להמשך המסע. יחד עם זאת יש למנוע שהייה ארוכת טווח ע"י מניעת מקורות מזון.
גידול בוטנים על שטחים נרחבים, ופחת הבוטנים שנשאר בשדות מספק לעגורים מזון זמין ועשיר לאורך כל חודשי הסתיו.
 
על פי  תפיסה זו פועל הפרויקט בשלושה שלבים:
  • השלב הראשון מתבצע במחצית הראשונה של עונת הסתיו (סוף ספטמבר-אמצע נובמבר)-  יאפשרו לעגורים שהיה מוגבלת בשדות שסיימו את גידולי הקיץ.
  • השלב השני מתבצע במחצית השנייה של הסתיו (אמצע נובמבר – דצמבר) - ימנע מהעגורים חיפוש מזון בכל שטחי העמק.
  •  השלב השלישי מתבצע בחודשי החורף - תפתח תחנת האכלה אשר בה יפוזר מזון עפ"י הצורך, במקביל לשמירה על השדות הזרועים.  יעשו פעולות להרחיק עופות לא רצויים משטחי ההאכלה ויעשה מאמץ להקטין את כמות המזון שיפוזר למינימום ההכרחי.
עלות הפרויקט – שמירת השדות החקלאיים והפעלת תחנת האכלה כ – 2,000,000 ₪ .

על מנת לשלוט בכמויות ההולכות וגדלות של העגורים המאיימים על הקיום הכלכלי של הפרויקט מתקיים מחקר שהקק"ל מובילה בשיתוף החברה להגנת הטבע ובמימון שירות הייעור האמריקאי. מחקר זה יאפשר ניהול ממשק נכון לניהול פרויקט העגורים

 



שעות פעילות האתר
אביב באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u