Hebrow
English
יום רביעי 8/02/17 נספרו 45,400 עגורים באגמון החולה
עגורים בזריחה (צילום: יוסי אשבול)
 
שטחי הרעייה הם שטחים סגורים !! כל הפרעה בשטחים אלה עולה לעגורים אנרגיה רבה, עלולה לגרום נזקים כבדים לעגורים ובשדות החקלאיים. השטחים מסומנים ע"י שערים, שלטים וסרטים אדומים (ואם יש ספק - אין ספק !!) אנא עזרו לנו לשמור על השטח בטוח לעגורים ועל שיתוף הפעולה החשוב עם החקלאים !! תודה. 


שעות פעילות האתר
שעות פעילות האתר ב 16.5.18
תערוכות מתחלפות - זריחה באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
אגמון החולה - מומלץ מפה !
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u