Hebrow
English
יום צפרות באגמון החולה
סיור חוויתי בנושא צפרות; זיהוי ציפורים, התאמה לבתי גידול, שיחור מזון, שירת הציפורים, דגמי צבע ועוד
 

בית ספר לדורסים
יום הכרות עם העופות הדורסים. עמק החולה מאפשר מפגש מקרוב עם מגוון מיני דורסים נדירים ומרשימים. במהלך היוםנלמד להכיר מגוון מיני דורסים, מקומם בשרשרת המזון, טקטיקות צייד וצורות מעוף שונות.
 

עופות נודדים בעמק החולה
הכרות בנושא הנדידה, דרך פעילות חוויתית ומעקב אחרי שקנאים, חסידות, עגורים ועופות דורסים – בהתאם לעונה.
 
 בכל הפעילויות אפשר ומומלץ לשלב ביקור בתחנת מחקר וטיבוע ציפורים
 
ימי הפעילות היומית מועברים על ידי מדריכים בכירים לצפרות ולידיעת הארץ.
 
       

 החל מה 01.09.20 ייגבה תשלום כניסה לאגמון החולה
שעות פעילות האתר
אגמון החולה סגור למבקרים !!!!
אביב באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u