Hebrow
English

 

 

החלה נדידת הסתיו !

                     לוחמים                              חסידות                                 מגלן

הימים מתקצרים, ראשוני החצבים כבר מניצים, והציפורים מתחילות נדידתן... 

 ראשוני הנודדים כבר מבקרים באגמון החולה. ניתן לראות מגלנים, לוחמים, לימוזות ומיני ביצניות, ברווזים ממינים שונים ומגוון אנפות, להקות  של חסידות והמוני ציפורי שיר ושלדגים. בשבוע האחרון עברו אותנו שתי להקות שקנאים ראשונות.

 מומלץ בחום לשכור משקפת + מגדיר ציפורים ולבקר את המדריך במצפור

 החל מה 01.09.20 ייגבה תשלום כניסה לאגמון החולה
שעות פעילות האתר
אגמון החולה פתוח לקהל !!!!
אביב באגמון החולה
הגן הבוטני באגמון החולה
ביקור הנשיא באגמון
הנשיא שמעון פרס בסיור באגמון
נחתם הסכם פארקים תאומים אגמון החולה ו Oak Hammock Marsh קנדה
כתבת ה- BBC Wildlife על אגמון החולה
 
עיצוב ועריכה:הגר ארט   תכנות:Code4u