מי הציפור הגדולה ביותר שנודדת דרך א"י ?
שקנאי
אלבטרוס
נשר
חסידה