מה יש לציפור שאין לאף בע"ח אחר ?
נוצות
ביצים
דם קר
דם חם