מהי מוטת הכנפיים של שקנאי ?
כמטר אחד
כ 2 מטרים
כ 4 מטרים
כ 3 מטרים