כמה ציפורים חולפות מעל א"י בנדידה בכל שנה ?
מעל 500 מיליון
10000
70000
1,000,000