האם נכון לומר "קנה סוף" ? ולמה ?
כן. צמח הגדל בביצות
לא. שני צמחים שונים
לא. בגלל הסמיכות
כן. הכלאה של שני מיני צמחים