במה טעה ביאליק בשירו המפורסם "קן לציפור" ?
אפרוח לא נמצא בקן על עץ
ציפור לא מטילה 3 ביצים
אפרוח לא ישן בביצה
כי אפרוח הוא לא זעיר