מאיזה צמח הכינו הפרעונים המצרים את הנייר שלהם ?
פפירוס
קנה
סוף
במבוק