איך נוצרה ימת החולה ?
התרוממות קרקע והתפרצויות געשיות באזור רכס כורזים, שיצרו פקק וחסמו את מעבר מי הירדן דרומה
בתקופה התורכית, תכנון לקוי של בניית חאמם
בפרוייקט תעלת הימים
קידוחים לא מבוקרים, שגרמו להתפרצות מי תהום לפני השטח