מה מקור המים שמגיעים לאגמון ?
הירדן
נחל דישון
הירקון
מי תהום