למה חלק מהציפורים נודדות במבנה "חץ" ?
מקל על התעופה
ככה הם רואות אחת את השנייה
מגן עליהן מטורפים
בצורה זו כולן עפות אחרי במנהיג