מה ההבדל בין גוזל לאפרוח ?
כל התשובות נכונות
אפרוח בוקע עם פלומה ופקוח עיניים. גוזל בוקע עירום ועיוור
אפרוח אוכל לבד, כמעט מהרגע שהוא בוקע. גוזל מואכל ע"י ההורים
אפרוח – קינון נמוך גוזל – קינון גבוה