למה יובשה ימת החולה ?
לפנות אדמות לחקלאות, וליצור מקומות עבודה לעולים חדשים
בגלל היתושים
כדי למנוע מציפורים להישאר בעמק החולה
כי היו צריכים את המים לתחנת כח