מהן מטרותיה של קק"ל ?
כל התשובות נכונות
נטיעת יערות, הכשרת פארקים וחניונים
שימור וטיפוח נחלי ישראל
שמירת עיקרון הבעלות הלאומית על האדמות השייכות לעם היהודי לדורותיו, כבסיס לפיתוח ארץ ישראל