למה עגורים ישנים במים ?
כל התשובות נכונות
שותים רק בלילה
מקום בטוח מטורפים
להגן על הרגלים מטפילים