כמה חוליות יש בצוואר העגור ? כמה לג'ירפה ?
לעגור - 7 לג'ירפה - 21
לעגור - 21 לג'ירפה – 7
לעגור - 12 לג'ירפה - 12
לעגור - 16 לג'ירפה - 61