איזו ציפור אוכלת וישנה במעוף ?
סיס
נשר
דוכיפת
ירגזי