איזה בעל כנף נודד, מלבד הציפורים ?
ארבה
פרפרים
עטלפים
כל התשובות נכונות