למה לדורסי הלילה האוזניים לא באותו הגובה ?
מאזן את שיווי המשקל במעוף
כי הן מחזיקות את הראש על הצד
מאפשר להם לקלוט מיקום מדויק של הטרף ע"י שמיעה
כי אם הן היו באותו הגבוה , לא היה מקום למקור