לאיזה ציפור יש דורבן בכנף ?
דורבן הנחלים
דורסים
סיקסק
דרור