כמה פעמים נזכר העגור בתנ"ך ?
פעם אחת
פעמיים
שלוש פעמים
אף פעם