למה בחלק מהציפורים הזכרים צבעוניים יותר מהנקבות ?
כל התשובות נכונות
צבע מעיד על בריאות
למשוך את תשומת לב הטורפים מהנקבה המקננת
עקרון ההכבדה