מי הציפור הנחשבת לציפור האינטליגנטית ביותר ?
עורב
עיט
חוחית
שחרור