למה העופות הדורסים נקראים דורסים ?
כי הם "דורסים" את הטרף, תוך כדי מעוף, עם הטופרים
כי הם מקננים ליד כבישים
כי הם אוכלים חיות דרוסות בכביש
כי הם מתנגשים בטרף, תוך כדי מעוף