למה נקרא הבולבול בשמו ?
בולבול משמע זמיר בערבית
כי הוא מבולבל
כי הוא יודע לקלוע במדויק ("בול")
כי הנוצות שלו מבולגנות