איפה מקננים העגורים שנודדים דרך ישראל ?
צפון רוסיה ופינלנד
תורכיה
ישראל
אפריקה