מהי השרקיה ?
קול העגורים הצעירים
שריקת החיזור של העפרוני המצויץ
שריקת הרוח בקנים
רוח מזרחית