מה אוכלת הנוטריה ?
דגים
מכרסמים קטנים
שורשים וצמחי מים
במבה