גבינה מייצרים מחלב התאו (ג'מוס) ?
מוצרלה
קוטג'
גבינה צהובה
לבנה