באיזו שנים חל ייבוש החולה ?
בסוף המאה ה 19
שנות ה 50 של המאה העשרים
בתחילת המאה ה 20
אחרי מלחמת ששת הימים