מתי הובאו התאואים (ג'מוסים) הראשונים לא"י?
נמצאו שרידים פרה היסטוריים מלפני 750,000 שנה
הביאו בשנות ה 50 לגידול פרוות
בתקופה העותומנית, עם הגעת שבט הע'אוורנה
בתקופת הצלבנים, השתמשו בהם כבהמות משא