מה מקור השם אגמון ?
צמח ביצות, ממשפחת הקנים, הנקרא "אגמון הביצות"
שם ההגמון שהמציא את התרופה למלריה
על שם מכרסם שנקרא "אגמון שדות" שחי בביצות
על שם ציפור שהייתה קיימת רק בעמק ונקראה "אגמון החולה"