למה ציפורים נודדות דרך ישראל ?
כל התשובות נכונות
תנאי מזג אויר (רוחות) מתאימים
איזור עשיר במים ובמזון
טרמיקות