על איזה עץ שרה המקהלה העליזה ?
ברוש
אורן
אקליפטוס
אלון