מי הציפור הקטנה ביותר בישראל ?
צופית
פשוש
זרזיר
דרור