למה נקרא השפמנון בשמו ?
כי מיילל כמו חתול בעונת החיזור
כל התשובות נכונות
כי יש לו שפם
כי הוא רובץ על שפת המים