מי העוף המהיר ביותר בעולם ?
צופית
עיט שמש
בז נודד
אווז הבר