לאיזה כיוון נודדות הציפורים בסתיו ?
מערב
מזרח
צפון
דרום