כמה פעמים בשנה נודדות הציפורים ?
פעמיים - בקיץ ובחורף
פעם אחת - בסתיו
פעם אחת - בחורף
פעמיים - בסתיו ובאביב