מהו המזון העיקרי של השלדגים ?
דגים
צמחים
זרעים וגרעינים
חרקים